Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı bir birim olan Merkezin amacı, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve diğer Fakülte, Yüksekokul ve Bölümlerinin ilgili Anabilim Dallarının da işbirliği ile disiplinler arası bir konu olan doğal afetlerle ilgili;

  • Bilimsel temele dayalı, araştırma ve uygulamalar yapmak;
  • Eğitim ve yayın etkinliklerinde bulunmak;
  • Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.
Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr