Deprem Nedir?

“Deprem”, yerkabuğunda iki bloğun birbirlerine göre farklı yönlerde hareket etmesi sonucu oluşan yer sarsıntısıdır. Bu bloklar “Plaka” olarak ifade edilir. Söz konusu hareket “fay düzlemi” adı verilen bir yüzey boyunca gerçekleşmektedir. Sarsıntıya neden olan kırılmanın düzlem üzerinde gerçekleştiği noktaya “depremin odağı” ve bu noktanın yüzeydeki yansımasına ise “depremin merkez üssü” denilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr