Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Prof.Dr. ERKAN AYDAR
Araştırma ve Yayın Birimi Başkanı
Tel.        : (312) (312) 297 77 07
Faks      : (312) 299 20 34
E-Posta :eaydar@hacettepe.edu.tr

14 Mart 1964 de Bingöl’de doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği’nden mezun olan Erkan Aydar, 1989 yılında “Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France” dan ‘Mastır’ (MSc.); 1992 yılında , “Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France” dan ‘Doktora’ (Ph.D.) derecelerini aldı. 1986-1987 yılları arasında Nurol İnşaat’ın, Incegez tünelinde Jeoloji Mühendisi olarak çalışan Erkan Aydar, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında ‘Yardımcı Doçent’; 1997 yılında ‘Doçent’ ve 2003 yılında ‘Profesör’ oldu. ‘İnce Kesit’ ve ‘SEM’ laboratuvarları sorumluluğu ve Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başklanlığı görevlerinde bulunan Prof.Dr. Erkan Aydar, 2006-2009 yılları arasında da Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olareak görev yapmıştır. Daha çok volkanoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof.Dr. Erkan Aydar’ın yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış toplam 35 adet eseri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 31 adet bildirisi bulunan ve volkanoloji alanında ulusal ve uluslararası bir çok araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmış olan Prof.Dr. Erkan Aydar, evil ve bir çocuk babası olup Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr