Heyelan Nedir?

“Heyelan” kaya, toprak veya molozdan oluşan yer malzemesinin yamaç aşağı doğru yerçekimi etkisi altında hareketi olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu tanım; esas olarak düşme, kayma ve akma gibi birden fazla mekanizmayı içeren “kütle hareketi” terimine karşılık gelmektedir. Her ne kadar kütle hareketleri yerçekimi etkisi altında gerçekleşiyor olsa da bunların gelişiminde etkili olan farklı faktörler bulunmaktadır. Örneğin: (i) akarsuların, buzulların ve kıyı dalgalarının meydana getirdiği yamaç topuğundaki topuk erozyonları; (ii) kar erimesi ve aşırı yağışlara bağlı yer malzemesi içerisinde artan boşluk suyu basınçları; (iii) depremlerin ve volkanik patlamaların yaratmış olduğu sarsıntılar; (iv) yamaç üzerine bindirilmiş aşırı yükler; (v) antropojenik faaliyetler vb.

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr