İletişim

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜDAM)
06800 Beytepe, Ankara

Tel: + 90 (312) 297 77 00 (4 Hat)
Faks: + 90 (312) 299 20 34

E-posta: hudam@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr