Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Farklı disiplinlerden, doğal afetler konusunda araştırmalar yapan bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirerek; akademik kuruluşların yanı sıra, sanayi kuruluşlarının ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının da katılacağı, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak;
  • Doğal afetler konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek;

Vizyon

  • Doğal afetler konusunda, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;
  • Doğal afetlerle ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve sanayinin araştırma ve geliştirme etkinliklerini desteklemek ve danışmanlık hizmetleri vermektir.
Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr