Prof.Dr. REŞAT ULUSAY
Merkez Müdür Yardımcısı
Tel.        : (312) (312) 297 77 67
Faks      : (312) 299 20 34
E-Posta :resat@hacettepe.edu.tr

1952 yılında İzmir’de doğdu ve mühendislik jeolojisi konusunda yaptığı yüksek lisans tez çalışmasıyla 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Haziran 1975 ve Mart 1976 arasında MTA Genel Müdürlüğü Radyoaktif Mineraller ve Kömür Dairesi’nde uranyum aramalarında görev yaptı. Mart 1976-Ağustos 1977 arasında vatani görevini tamamladıktan sonra MTA Fizibilite Etütleri Dairesi’nde göreve başlayarak Aralık 1995’e kadar bu kuruluşta çalıştı. Bu süreç içinde; Kaya ve Zemin Etütleri Birimi ile Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarlarının kurulması, jeoteknik projelerinde mühendis ve yürütücülük, birim yöneticiliği ve daire koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 1991 yılında ODTܒde doktorasını tamamladı ve 1994 yılında Doçent unvanını aldı. Aralık 1995’te Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2000 yılında Profesörlüğe yükseltilen Reşat Ulusay, halen bu bölümde çalışmakta olup, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yapmakta ve ayrıca 1992’den bu yana yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak ODTܒde de ders vermektedir. Reşat Ulusay’ın başlıca ilgi alanları mühendislik jeolojisi ile kaya ve zemin mekaniği olup, özellikle şevlerin duraylılığı ve tasarımı, heyelanlar, kaya kütlelerinin karakterizasyonu, sıvılaşma, yanal yayılma, zemin büyütmesi ve ivme azalım eşitlikleri gibi deprem-zemin ilişkileri, kaya mekaniği deneyleri, jeoteknik saha araştırmaları, şişme ve kaya bozunması gibi konularda ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Bu konularda uluslararası ve ulusal makale ve bildirileri olan Reşat Ulusay, jeoteknik konusunda Türkçe yazılmış 4 kitap ile uluslararası bir kitaptaki iki bölümün yazarlarından ve kaya mekaniğiyle ilgili bir uluslararası kitabın editörlerinden biridir.

2004-2007 arasında Ulusal Deprem Konseyi üyesi olan Reşat Ulusay, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği (ISRM)’nin Deney Yöntemleri Komisyonu ile Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)’nin Kaya Şev Stabilitesi Komisyonu’nun başkanlığını da yapmaktadır. Bazı ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde editör, yardımcı editör ve editörler kurulu üyesi olarak da görev yapan Reşat Ulusay, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr