Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ergün Tuncay (Merkez Müdürü)
Prof. Dr. Reşat Ulusay (Eğitim ve danışmanlık birimi)
Doç. Dr. Hakan A. Nefeslioğlu (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Berna Unutmaz (Araştırma ve yayın birimi)
Dr. Öğr. Üyesi Levent Tezcan (Dış ilişkiler ve destek birimi)

Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUDAM)
06800 Beytepe Ankara
hudammaster@hacettepe.edu.tr